I ty porazíš bulimii

MUDr.Aneta Málková

Přidat nadpis
typy poruch příjmu potravy

PPP nejsou jen anorexie a bulimie

Typy poruch příjmu potravy?

Jaké existují typy poruch příjmu potravy? Jistě si hned vybavíte pojmy anorexie a bulimie. Víte ale, že existují i další? A že zdravě se stravovat může být taky nemoc? A co pánové, kterým nemocem stravování nejvíce podléhají? Pojďme si stručně probrat jednu po druhé. 

Všechny poruchy příjmu potravy můžeme označit jako multifaktoriální psychosomatická onemocnění.

Tedy nemoci duše, mysli a těla zároveň, na jejichž vzniku se podílí více okolností. To poněkud komplikuje jejich léčbu, protože vyžadují specifický individuální přístup. 

Nemocní jsou extrémně kritičtí ke svému tělu, kontrolují si jeho váhu, vzhled. Radikálně upravují jídelníček a návyky.

Typy poruch příjmu potravy

Emoční přejídání

Jídlo neplní úlohu zasycení a zdroje energie, ale řešení emočně silných situací. Lidé pak zajídají nejen smutek, obavy nebo hněv, ale překvapivě i enormní radost nebo překvapení. Takový moment má potom podobu záchvatu přejedení, následovat mohou výčitky a stud. 

Ortorexie

Když se zdravá strava stane posedlostí. Nemocní si vždy a všude kontrolují, co přesně jí, a nedělají kompromisy. Jídlem se zabývají neustále, což ovlivní i ostatní život, vztahy. Vyhraněnost může být různými směry, podle toho, co právě oni považují za zdravé, a množství povolených potravin se může postupně snižovat. 

Bigorexie

Zkreslené vnímání vlastního těla jako nedostatečně svalnatého. Porucha typická pro mladé muže se někdy označuje jako obrácená anorexie. Nemocní totiž chtějí být naopak co největší. Podřizují tomu trénink, stravu a potravinové doplňky (aminokyseliny, ale i anabolika).

Anorexie (mentální anorexie)

Onemocnění spojené s odmítáním potravy a hubnutím. Účelem je zpočátku štíhlá postava, ale postupem času to může být až potřeba nebýt. Vyhladovět se do zmizení, někdy označované jako pomalá sebevražda. Typická je pro mladší pacientky a pacienty, nejčastěji v období dospívání, kdy se přirozeně mění postava.

Bulimie (mentální bulimie)

Nemoc, při níž se střídá období diet a přejídání. Ve snaze po snědeném jídle nepřibrat nemocní zvrací, usilovně sportují, hladoví. Přidávají se zdravotní komplikace, a rovněž depresivní a úzkostné stavy. S těmi se dále pojí sebevražedné myšlenky, sebepoškozování a další sebedestruktivní jednání.

Psychogenní ztráta chuti k jídlu

Nechutenství v důsledku životních událostí (vyčerpání, stresu) a/nebo psychického stavu (úzkosti, deprese). Má jasnou příčinu, jejímž řešením by měla také odeznít.

Je důležité zmínit, že jednotlivé poruchy nejsou ostře ohraničené jednotky. Mohou se vzájemně prolínat nebo přecházet jedna do druhé. Například bulimie často navazuje na předchozí anorektické období, tak jako tomu bylo u mě. 

Rovněž vegetariánství a veganství hraje v problematice PPP svou roli. 

Veganství, vegetariánství, pescetariánství, ani ostatní -ství nejsou samozřejmě PPP. Vyloučení živočišné stravy ale často bohužel předchází jejich propuknutí nebo je maskuje. Někteří pacienti se naopak ze své PPP “vyléčí” tak, že se začnou stravovat právě vegansky. To by v zásadě nemusel být problém, pokud je současně provází i psychoterapie a laskavý seberozvoj. Ale to je téma třeba zase na příště.

Mějte krásné dny! Aneta 

typy poruch příjmu potravy

zdroje:

some correlates of vegetarianism in anorexia nervosa

https://doi.org/10.1002/1098-108X(198603)5:3<539::AID-EAT2260050310>3.0.CO;2-OCitations

BJ Psych BUll.2022 April

Veganism and eating disorders: assessment and management considerations Sarah J.Fuller, A.Brown, J.Rowlwy, J.E.Archer

Poruchy příjmu potravy, MUDr. Pavla Němečková, Ph.D. . Medicína pro praxi Med. praxi 2011; 8(11): 459–462